Koncerty v kostelích brněnské diecéze

 - 4. 9. 2021 v 18 hodin, kostel sv. Barbory ve Velešovicích, účinkuje Listověj - hudba z Vysočiny

- 5. 9. 2021 v 15 hodin, kostel sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou, účinkují: G. Beňačková - soprán, J. Pustina - tenor a M. Vašková – piano

- 5. 9. 2021 v 15 hodin, kaple sv. Jana Nepomuckého v Rešicích, účinkuje kapela Listověj - hudba z Vysočiny

- 9. 9. 2021 v 17 hodin, bazilika sv. Prokopa, Třebíč, účinkuje J. Pustina - tenor, G. Beňačková - soprán a M. Vašková - piano

- 12. 9. 2021 v 19 hodin, katedrála Brno-dóm, účinkuje Český filharmonický sbor Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava a sólisté

- 26. 9. 2021 v 17 hodin, kostel sv. Bartoloměje v Lukách nad Jihlavou, účinkuje Ondřej Horňas - varhany

- 9. 10. 2021 v 19:30 hodin, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Staré Brno, účinkuje Auris Brunensis, M. Jakubíček - varhany

- 10. 10. 2021 v 17 hodin, kostel Jména Panny Marie, Křtiny, účinkuje Auris Brunensis a M. Jakubíček - varhany

 - 14. 11. 2021 v 18 hodin, bazilika sv. Prokopa v Třebíči, účinkuje V. Hudeček - housle, Janáčkův komorní orchestr, J. Hrochová - zpěv, M. Hroch - cembalo

 

Brněnský varhanní festival 2021: viz též www.varhany.nomi.cz

- 8. 9. 2021 v 19:30 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Jezuité, účinkují: E. M. Fagiani (Itálie) - varhany, Q Vox - vokální kvarteto

- 12. 9. 2021 v 17 hodin, kostel sv. Markéty, Moravské Knínice, účinkují: K. Dubská - varhany, M. Flašar - housle

- 14. 9. 2021 v 19 hodin, kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš, účinkuje: R. Perucki (Polsko) - varhany

- 15. 9. 2021 v 19:30 hodin, kostel sv. Augustina, Brno, účinkují: R. Perucki (Polsko) - varhany, H. Hána - flétna a P. Kolař - varhany

- 19. 9. 2021 v 17 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří u Tišnova, účinkují: H. Bartošová a F. Šmíd - varhany, O. Procházková - zpěv

- 20. 9. 2021 v 19:30 hodin, loretánská kaple Panny Marie, Brno-Minorité, účinkuje: S. Šurin (Slovensko) - varhany

- 22. 9. 2021 v 19:30 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Jezuité, účinkují: P. Rajnoha - varhany, I. Pavlů - zpěv

- 29. 9. 2021 v 19:30 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Jezuité, účinkují A. Veselá a H. Bartošová - varhany

 

Lednicko-valtický hudební festival: viz též www.lvhf.cz

- 8. 10. 2021 v 19 hodin, kaple sv. Jakuba staršího, Státní zámek Lednice, účinkují Gli Incogniti (Francie), Amandine Beyer ...

- 9. 10. 2021 v 19 hodin, koste sv. Jakuba staršího, Státní zámek Lednice, 5. koncert LVHF

- 10. 10. 2021 v 17 hodin, kostel Navštívení Panny Marie, Břeclav-Poštorná, 6. koncert LVHF

 - 19. 12. 2021 v 17 hodin, kostel sv. Mikuláše ve Znojmě, účinkují: Pěvecký sbor Primadonky při ZUŠ Havlíčkův Brod, Smíšený kvartet ZUŠ Chotěboř