Koncerty v kostelích brněnské diecéze

26. 3. 2023 v 18 hodin, kostel sv. Tomáše, Brno, účinkují: Smíšený sbor Kantiléna, M. Jakubíček - varhany

27. 3. 2023 v 18 hodin, kostel sv. Michala v Brně, účinkují: ZUŠ F. Jílka, ZUŠ Smetanova, ZUŠ Orchidea clasic, ZUŠ Veveří,

D. Sklenář - varhany, B. Blašková, R. Kružíková, X. Suprunovich a E. Vlkčová Nedomová - soprány

2. 4. 2023 v 16 hodin, kostel Proměnění Páně, Třebíč-Jejkov, účinkují: orchestr Virtuosi Trebicenses a hosté

2. 4. 2023 v 19 hodin, kostel sv. Martina v Blansku, účinkují: Symfonický orchestr města Boskovice, I. Táborský - alt, M. Ševčík - housle

22. 4. 2023 v 19:30, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Staré Brno, účinkují: Komorní sbor a instrumentální soubor Vetero Brunensis

3. 4. 2023 v 19 hodin, kostel sv. Jiljí, Bnro-Líšeň, účinkují: Smíšený sbor Kantiléna, M. Jakubíček - varhany

23. 4. 2023 v 18 hodin, kostel sv. Maří Magdalény, Kuřim, účinkuje kapela Listověj - hudba z Vysočiny

23. 4. 2023 v 19:30, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Staré Brno, účinkují: Svítání, Javory, Symfonický orchestr Konzervatoře Brno

14. 5. 2023 v 18 hodin, Porta Coeli, Předklášteří u Tišnova, účinkuje: O. Procházková - soprán, Fr. Šmíd - varhany

27. 5. 2023 v 19 hodin, bazilika sv. Prokopa, Třebíč, účinkují: Barocco sempre Giovane, V. Hudeček - housle, V. Kaiserová - soprán a M. Svobodová - mezzosoprán

1. 6. 2023 v 19 hodin, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, účinkují: Czech Ensemble Baroque Orchestra + Choir

4. 6. 2023 v 19 hodin, katedrála Brno, účinkují: Moravská Filharmonie Olomouc, Český filharmonický sbor Brno, P. Švestková - soprán a J. Brückler - baryton

6. 10. 2023 v 19 hodin, kostel sv. Jakuba st. v Lednici, účinkují: Boni pueri, Wranitzky Kapelle, Patricia Janečková - soprán