O MUZEU

O muzeu

Diecézní muzeum brněnského biskupství bylo založeno 1. června 1993 jako první svého druhu v České republice. Sídlo muzeum získalo v prostorách augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde zůstalo do roku 1999. Poté byla jeho činnost přerušena, a to až do roku 2006, kdy získalo nově zrekonstruované prostory v kanovnickém domě na Petrově č. 1. Zde bylo otevřeno jako Informační kontaktní centrum s expozicí sakrálního umění z brněnské diecéze, a v roce 2007 zde pak byla otevřena také stálá expozice Vita Christi – Život Kristův, jejímž autorem byl tehdejší ředitel muzea Karel Rechlík.

Madona z Veveří

Zahrady pod Petrovem

 

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb    youtube     instagram

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS